Monday, August 17, 2009

Dánta i bhFeasta

Agus sinn i measc mhí Lúnasa (mí a dhéanann comóradh ar Lugh, léirithe ar clé), cad eile ach go mbeadh eagrán Lúnasa 2009 (Imleabhar 62, Uimhir 8, ISSN 0014-8946) de Feasta againn. Is “reiviú den smaointeachas Éireannach” an t-irisleabhar seo, agus le Comhar is na nuachtáin is Foinse imithe ón saol, tá tábhacht ar leith a bhaineann le Feasta anois — ní hamháin do léitheoirí na Gaeilge, ach mar cheann de na hardáin is deireanaí atá fágtha le haghaidh tráchtaireachta Gaelaí ar an saol mór.

Is onóir dom bheith foilsithe ann. Tá ceithre dhán de mo chuid san eagrán seo — “Gan Codladh go Gaillimh”, “Lá Bealtaine thar Sáile”, “Fuisce” agus “Ollamh”. Tá costas clúdaigh €5 ar Fheasta, agus is fiú an léamh.

Órdaigh ó: An Siopa, 6 Sr. Fhearchair, Baile Átha Cliath 2, Éire / Fón: 353-(0)1-4783814 / Ríomhphost: feasta@eircom.net

No comments: