Friday, April 13, 2007

Dán in An Guth 4

(A poem of mine was published in the Irish and Scottish Gaelic poetry journal, An Guth issue 4, edited by Rody Gorman and published by the Irish press Coiscéim.)

Foilsíodh dán de mo chuid san irisleabhar An Guth 4, a d’eagraigh Rody Gorman. Tá An Guth bunaithe in Albainn, agus tá filíocht i nGaeilge na hÉireann agus i nGàidhlig na hAlbann ann. Foilsíonn an cló Éireannach, Coiscéim, é. Léigh ar aghaidh:


Éire san 18ú Aois

Faoi cheobhrán an Tí Mhóir
ritheann na capaill deargrua amach
i dtreo na gcoillte gearrtha

Roinnt cruamhíle ó shin
tá bothán dubh ar an sliabh
ina bhfuil fear féasógach

Le geamhsholas an tinteáin
déanann sé stáidéar ar leabhair
(ní fhaigheann sé mórán ach fionna)

Sroicheann capall aonair an bun,
dreapann sé suas, suas, suas, agus
buaileann ar an doras le crúb —

“Tar isteach...?”


—Mícheál Ó Beigléinn

1 comment:

Anonymous said...

Your voluptious Irish reminds me of Joyce's allusion to Hyde's description of the language of the Anglo-Slavics ( defeated by half Celtic Billy Bastard on a grey day back in 1066 ). I mistranslate one of your beautiful lines as '' To live (be) in a dark shed on the mountain.'' Yes , I know what thou art thinking , Mike. Put Bearla ( fada over e ) on it , Mike. I know what you're saying.You'll never be a translator , Cousin Liam.